SMEDING FASTIGHETSKONSULT AB

0727-10 00 19

Kort om min bakgrund och erfarenhet kring fastighetsförvaltning:

2013–2015

SVEAREAL AB

Stockholm

Förvaltningschef

 • Budget- och resultatansvar för bolagets fastighetsbestånd i Stockholm och Linköping bestående av ca 120 000 kvm kommersiella fastigheter

 • Ledde en förvaltningsgrupp bestående av en Teknisk Förvaltare och en Förvaltningsasssistent

2008–2012

SVEAREAL AB

Stockholm

Teknisk Förvaltare

 • Budget- och resultatansvar för kostnadssida för bolagets fastighetsbestånd i Stockholm och Linköping, bestående av ca 120 000 kvm kommersiella fastigeter

 • Teamledare för Stockholmskontoret bestående av 4 personer 2010-2011

 • Teamledare för Tekniska förvaltarna på bolaget

 • Kontorschef med personalansvar för ca 8 personer jan 2012 – okt 2012 (under ordinarie Fastighetschefs pappaledighet)

 • Företräda Stockholmskontoret och Tekniska Förvaltare i bolagets styrgrupp (utökad ledningsgrupp)

Leda bolagets kostnadsbesparingsarbete vilket bl.a. innebär:

 • Ansvar för bolagets upphandling av elavtal

 • Ansvar för framtagande av bolagets systematiska brandskyddsarbete

 • Framtagande av bolagsenhetligt system för uppföljning av samtliga typer av myndighetsbesiktningar

 • Framtagande av underlag till budget, prognos och uppbokningar för företagets kostnadssida


2004-2008

Danderyds Kommun, Tekniska kontoret

Danderyd

Fastighetsförvaltare

 • Budget- och resultatansvar för del av kommunens fastighetsbestånd bestående av ca 70 000 kvm lokaler

 • Budget- och resultatansvar för Djursholms AB, vilket är kommunens helägda fastighetsbolag som främst består av investeringsobjekt och kommersiella lokaler, ca 15 000 kvm

 • Ansvar för löpande kontakter med och uppföljning av driftentreprenör på byggnad och mark

 • Ansvar för myndighetskontakter

 • Omförhandling av hyreskontrakt

 • Projektledare för mindre ombyggnadsprojekt

 • Företräda fastighetsavdelningen i kommunens centrala krisberedskapsarbete avseende extraordinära händelser

 • Företräda Tekniska kontoret i kommunens centrala Näringslivsutvecklingsgrupp

 • Tillförordnad Fastighetschef vid ordinarie Fastighetschefs frånvaro

1996-2004

Fastighets AB Brostaden

Stockholm

Fastighetsansvarig

 • Ansvar för drift och underhåll av del av Brostadens fastighetsbestånd bestående av ca 60 000 kvm kommersiella lokaler företrädesvis i Kista

 • Upphandling och beställning planerat och löpande underhåll

 • Upphandling av drift- och skötselentreprenad

 • Framtagande av offert avseende bygg/ventilation/kyla inför nyuthyrning

 • Felsökning av tekniska installationer hos kund

 • Skyddsombud och ansvarig för arbetsmiljöarbetet på företaget


1990-1996

Familjebostäder

Stockholm

Lägenhetsreparatör/maskinist

 • Fastighetsskötsel, reparatörs och maskinistsysslor

 • Arbetade inledningsvis som fastighetsskötare/reparatör för att sedan övergå till att bli maskinist

 • Ha hand om ett antal fastigheter i innerstadsområdet

SMEDING FASTIGHETSKONSULT AB

jonas@smedingfastighetskonsult.se

0727-10 00 19