HemExempel på typ av konsultation

  • Omförhandling av hyresavtal
  • Omförhandling av leverantörsavtal
  • Upprättande av handlingsplaner
  • Upphandling och genomförande av förvaltningsentreprenader
  • Utveckling och anpassning av verksamhetens leverantörskontakter
  • Uppföljning av myndighetskrav
  • Upphandling och kostnadsanalys av era elkostnader, extern länk: http://fastighetsforvaltaren.se/2012/11/26/svearea...