SMEDING FASTIGHETSKONSULT AB

0727-10 00 19

Exempel på typ av konsultation

  • Omförhandling av hyresavtal

  • Omförhandling av leverantörsavtal

  • Upprättande av handlingsplaner

  • Upphandling och genomförande av förvaltningsentreprenader

  • Utveckling och anpassning av verksamhetens leverantörskontakter

  • Uppföljning av myndighetskrav

  • Upphandling och kostnadsanalys av era elkostnader, extern länk: http://fastighetsforvaltaren.se/2012/11/26/svearea...

SMEDING FASTIGHETSKONSULT AB

jonas@smedingfastighetskonsult.se

0727-10 00 19