HemKostnadsanalys media

  • Genomlysning av mediakostnader
  • Genomlysning av hyresavtal för att säkerställa rätt utdebiteringsgrad
  • Åtgärdsplan att sänka mediakostnader
  • Utför även uppdrag med incitamentsersättning där del av årlig besparing tas som arvode, d.v.s. ingen fast ersättning utgår, om så önskas