SMEDING FASTIGHETSKONSULT AB

0727-10 00 19

Kostnadsanalys media

  • Genomlysning av mediakostnader

  • Genomlysning av hyresavtal för att säkerställa rätt utdebiteringsgrad

  • Åtgärdsplan att sänka mediakostnader

  • Utför även uppdrag med incitamentsersättning där del av årlig besparing tas som arvode, d.v.s. ingen fast ersättning utgår, om så önskas

SMEDING FASTIGHETSKONSULT AB

jonas@smedingfastighetskonsult.se

0727-10 00 19