SMEDING FASTIGHETSKONSULT AB

0727-10 00 19

Jag som driver bolaget Smeding Fastighetskonsult AB heter Jonas Smeding och är 53 år.

Min erfarenhet inom Teknisk och Kommersiell förvaltning sträcker sig drygt 30 år tillbaka i tiden. Har haft en mängd olika typer av befattningar inom fastighetsbranschen och då jobbat med kommersiella lokaler och bostäder i privat regi och kontor, skolor, äldreboenden, bostäder etc. i kommunal regi.

Jag som person är väldigt resultatfokuserad och gillar just blandningen av kundkontakter, leverantörskontakter, teknik och dynamiken däremellan.

Nedan är en kort beskrivning om min bakgrund och erfarenhet kring fastighetsförvaltning:


Uppdrag


2018-idag

Klövern

Fastighetsförvaltare / Driftledare


2015-2019

Solna stad / Råsunda Förstad AB

Fastighetsförvaltare


2015-2017

Newsec AB

Fastighetsförvaltare / Teknisk Förvaltare 


Tidigare anställningar


2013–2015

SVEAREAL AB

Stockholm

Förvaltningschef

 • Budget- och resultatansvar för bolagets fastighetsbestånd i Stockholm och Linköping bestående av ca 120 000 kvm kommersiella fastigheter

 • Ledde en förvaltningsgrupp bestående av en Teknisk Förvaltare och en Förvaltningsasssistent

2008–2012

SVEAREAL AB

Stockholm

Teknisk Förvaltare

 • Budget- och resultatansvar för kostnadssida för bolagets fastighetsbestånd i Stockholm och Linköping, bestående av ca 120 000 kvm kommersiella fastigeter

 • Teamledare för Stockholmskontoret bestående av 4 personer 2010-2011

 • Teamledare för Tekniska förvaltarna på bolaget

 • Kontorschef med personalansvar för ca 8 personer jan 2012 – okt 2012 (under ordinarie Fastighetschefs pappaledighet)

 • Företräda Stockholmskontoret och Tekniska Förvaltare i bolagets styrgrupp (utökad ledningsgrupp)

Leda bolagets kostnadsbesparingsarbete vilket bl.a. innebär:

 • Ansvar för bolagets upphandling av elavtal

 • Ansvar för framtagande av bolagets systematiska brandskyddsarbete

 • Framtagande av bolagsenhetligt system för uppföljning av samtliga typer av myndighetsbesiktningar

 • Framtagande av underlag till budget, prognos och uppbokningar för företagets kostnadssida


2004-2008

Danderyds Kommun, Tekniska kontoret

Danderyd

Fastighetsförvaltare

 • Budget- och resultatansvar för del av kommunens fastighetsbestånd bestående av ca 70 000 kvm lokaler

 • Budget- och resultatansvar för Djursholms AB, vilket är kommunens helägda fastighetsbolag som främst består av investeringsobjekt och kommersiella lokaler, ca 15 000 kvm

 • Ansvar för löpande kontakter med och uppföljning av driftentreprenör på byggnad och mark

 • Ansvar för myndighetskontakter

 • Omförhandling av hyreskontrakt

 • Projektledare för mindre ombyggnadsprojekt

 • Företräda fastighetsavdelningen i kommunens centrala krisberedskapsarbete avseende extraordinära händelser

 • Företräda Tekniska kontoret i kommunens centrala Näringslivsutvecklingsgrupp

 • Tillförordnad Fastighetschef vid ordinarie Fastighetschefs frånvaro

1996-2004

Fastighets AB Brostaden

Stockholm

Fastighetsansvarig

 • Ansvar för drift och underhåll av del av Brostadens fastighetsbestånd bestående av ca 60 000 kvm kommersiella lokaler företrädesvis i Kista

 • Upphandling och beställning planerat och löpande underhåll

 • Upphandling av drift- och skötselentreprenad

 • Framtagande av offert avseende bygg/ventilation/kyla inför nyuthyrning

 • Felsökning av tekniska installationer hos kund

 • Skyddsombud och ansvarig för arbetsmiljöarbetet på företaget


1990-1996

Familjebostäder

Stockholm

Lägenhetsreparatör/maskinist

 • Fastighetsskötsel, reparatörs och maskinistsysslor

 • Arbetade inledningsvis som fastighetsskötare/reparatör för att sedan övergå till att bli maskinist

 • Ha hand om ett antal fastigheter i innerstadsområdet

SMEDING FASTIGHETSKONSULT AB

jonas@smedingfastighetskonsult.se

0727-10 00 19