HemUpphandling förvaltningsentreprenader och ombyggnation

  • Genomförande av upphandling inom privat och kommunal regi
  • Uppföljning och styrning för att säkerställa en optimalt fungerande förvaltningsentreprenad