SMEDING FASTIGHETSKONSULT AB

0727-10 00 19

Upphandling förvaltningsentreprenader och ombyggnation

  • Genomförande av upphandling inom privat och kommunal regi

  • Uppföljning och styrning för att säkerställa en optimalt fungerande förvaltningsentreprenad

SMEDING FASTIGHETSKONSULT AB

jonas@smedingfastighetskonsult.se

0727-10 00 19